خط‌مشی کتابخانه بیمارستان

1400/10/13 0:0

خط‌مشی کتابخانه بیمارستان

 

هر سازمانی می بایست خط مشی مشخص داشته باشد که برای مراجعه کنندگان واضح و قابل لمس باشد. بدین منظور برای کتابخانه بیمارستان نیز در تاریخ 20/7/1400 به شماره 313/71/20/دپ مصوبه خط مشی کتابخانهای به تصویب شورای پژوهشی معاونت تحقیقات رسید.

خط مشی کتابخانه بیمارستان

-         خط مشی فرآیند امانت در کتابخانه بیمارستان

پویایی و کارآمدی هر کتابخانه مستلزم ارائه خدمات مناسب به مراجعین بوده و به عبارتی هویت هر کتابخانه نزد کاربران با ارائه خدمات آن شناخته می شود که بیشترین تبلور این خدمات در قسمت امانت کتابخانه می باشد. لذا کتابخانه بیمارستان بر خود لازم می داند که با پرهیز از اعمال سلیقه شخصی و تبعیض در سیستم امانت خود ، درجهت بهبود و سهولت سرویس دهی در میز امانت تلاش نموده و با پیگیری منظم دیرکرد ها و نیز کامپیوتری نمودن میز امانت ، این امکان را فراهم آورد. همچنین کتابخانه با تهیه آمارهای لازم از میز امانت می بایست مشکلات موجود را بررسی و مرتفع نموده و نیز بر روند پیشرفتها آگاهی یابد.

امانت: استفاده از منابع و امکانات کتابخانه منوط به عضویت در کتابخانه می باشد و منابع علمی بیمارستان صرفا"به اعضاء کتابخانه امانت داده می شود.

 عضویت : منظور از عضویت در کتابخانه ، ارائه مدارک مورد نیاز و ورود اطلاعات شخص متقاضی به نرم افزار کتابخانهای می باشد .

الف) کادر آموزشی بیمارستان

منظور از کادرآموزشی بیمارستان  کلیه اعضا هیأت علمی و مربیان رسمی، پیمانی و حق التدریس می باشد .

ب) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

منظور دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه می باشد .

ج) کارکنان

منظور از کارکنان کلیه پرسنل رسمی ، پیمانی، طرحی و قراردادی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی  بوشهر می باشد

در قبال منابع امانت گرفته شده ، تنها شخص امانت گیرنده پاسخگو می باشد . لذا امانت گیرنده موظف است منابع امانتی را با دقت بررسی نموده و در صورت مشاهده هر گونه عیب و نقص، بلافاصله مراتب را به مسئول میز امانت اطلاع دهد . در غیر اینصورت ملزم به پرداخت خسارت تعیین شده از طرف کتابخانه می باشد .

تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زیر می باشد:

اعضاء

تعداد منبع

مدت امانت

اعضاء هئیت علمی و رزیدنتها

5 جلد

15روز

دانشجوی تحصیلات تکمیلی،دستیار تخصصی

5 جلد

15 روز

دانشجوی سایر مقاطع

3 جلد

15 روز

کارکنان

3 جلد

15 روز

       

تبصره1- مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتی برحسب شرایط و با صلاحدید مسئول کتابخانه قابل تغییر می باشد .

تبصره2- مدت زمان امانت منابع پر مراجعه و یا درسی بنا به تشخیص مسئول کتابخانه و طبق خط مشی جاری کتابخانه ممکن است تغییر کند .

تبصره3 - منابع زیر امانت داده نمی شوند :

الف) کتابهای مرجع

ب) کتابهای رزرو شده

جریمه دیرکرد

در صورتی که منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه برگشت داده نشود فرد مورد نظر بابت تاخیر جریمه خواهد شد.

جبران خسارت

الف)چنانچه امانت گیرنده منابع امانت گرفته شده از کتابخانه را گم نماید، موظف به تهیه و تحویل اصل آن حداکثر ظرف مدت یک ماه می باشد و تشخیص چگونگی امر به عهده مسئول کتابخانه می باشد.

ب)چنانچه منابع امانتی گمشده در بازار (داخل و خارج کشور) نایاب باشد امانت گیرنده بایستی با صلاحدید مسئول و نیاز کتابخانه منبع دیگری را جایگزین  نماید. در غیر اینصورت مبلغ کتاب به روز محاسبه و از فرد دریافت خواهد

شد.

3-ب) امانت گیرنده می بایست در اسرع وقت  نسبت به جبران خسارت به نحو مقتضی اقدام نماید.

تسویه حساب

الف)- دانشجویان هنگام فارغ التحصیلی ، انتقال و یا مهمان شدن در سایر دانشگاه ها بایستی از کتابخانه واحد تسویه نمایند.

ب)- کارکنان دانشگاه در صورت بازنشستگی ، بازخرید ، انتقال به سایر دانشگاه ها یا مرخصی طولانی مدت می‌بایست با کتابخانه واحد مربوطه تسویه حساب نماید.

رعایت نظم در کتابخانه

اعضاء کتابخانه هنگام مراجعه و  امانت گرفتن  منابع علمی، بـه منظـور استفـاده هـرچـه بیشتـر از محیـط آرام کتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن موظف به رعایت موارد زیر می باشند:

1-رعایت سکوت مطلق در تمام  محیط کتابخانه الزامی است

2- خودداری از خوردن، آشامیدن  و سیگار کشیدن در فضای کتابخانه اکیدا" ممنوع میباشد.

3- مراجعین از بردن هر گونه وسایل شخصی به داخل مخزن کتابخانه ممنوع می باشد.

6- رعایت شئونات اسلامی 

منابع کتابخانه

      منابع کتابخانه شامل کتابهای فارسی و انگلیسی، نشریات، پایگاههای اطلاعاتی موجود در کتابخانه دیجیتال (ژورنال ها و کتاب های تمام متن، چکیده مقالات، پایان نامه ها، پروانه های ثبت اختراع)، منابع الکترونیک، پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی است.

کمیته انتخاب منابع کتابخانه

      کمیته انتخاب منابع کتابخانه، از مسئول و کارکنان کتابخانه، اعضای هیات علمی گروه های آموزشی تشکیل شده است که در فرایند انتخاب منابع از نظرات کارمندان و دانشجویان به صورت موردی نیز استفاده می شود.

معیارهای انتخاب منابع

      بیش از هر چیز، منابعی که برنامه آموزشی بیمارستان را مورد حمایت قرار دهد، مورد توجه خواهد بود. زیرا بیمارستان هم به آموزش دانشجویان دوره کارشناسی و هم به آموزش دانشجویان انترن و دستیاری تخصصی می پردازد.

     در مرحله بعدی ارزش این منابع برای کتابخانه، مهم هستند، بدین معنی که در فرآیند انتخاب منابع، اقتدار علمی، صحت، روزآمدی، شهرت مولف و ناشر کاملاً مورد توجه خواهد گرفت. ارزیابی اهمیت این منابع بر اساس نقدها و یا قضاوت اعضای هیات علمی و کتابداران انجام خواهد شد.

نحوه انتخاب منابع

      علاوه بر انتخاب منابع توسط اعضای کمیته انتخاب، کتابخانه در تهیه لیست منابع مورد نیاز خرید به این گونه عمل می کند که درطول سال تحصیلی به جمع آوری درخواست خرید منابع که معمولاً به صورت موردی توسط دانشجویان و یا استادان پیشنهاد شده است می پردازد. پس از انتخاب منابع توسط اعضای کمیته انتخاب، فهرستی از نام ناشران تهیه می گردد.

پس از تکمیل لیستها، منابع انتخابی از طریق نرم افزار تحت وب پارس آذرخش با موجودی کتابخانه مقایسه می گردد؛ تا از لحاظ تکراری نبودن در مجموعه کتابخانه اطمینان حاصل شود.

بهسازی مجموعه

     کتابخانه در جهت بهسازی مجموعه تلاش کرده است تا همواره جدیدترین منابع منتشرشده در موضوعات تخصصی و مرتبط با نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشکده را شناسایی و برای خرید آنها اقدام نماید.

وجین مجموعه

کتابخانه  به صورت دوره ای اقدام به وجین منابع زیر می کند:

1.     منابع کهنه که قابل بازسازی و صحافی نیستند؛

2.     ویرایشهای قبلی منابعی که ویرایش جدید آن با تغییرات اساسی منتشر شده باشد؛

3.     منابعی که ده سال گذشته به امانت نرفته باشند؛

4.      نسخه های تکراری بعضی از منابع که زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرند؛

پس از خارج کردن این منابع از مجموعه در مراحل بعدی طبق دستورالعمل  تدوین شده با منابع برخورد خواهد شد.

سیاهه برداری

    با بکارگیری نرم افزار پارس آذرخش در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و کتابخانه‌های تابعه، کلیه امور کتابخانه از جمله سیاهه برداری نیز توسط این نرم افزار انجام می‌گیرد. سیاهه برداری به صورت رف خوانی از طریق نرم‌افزار انجام می شود؛ بدین صورت کتاب‌ها که بر اساس رده‌بندی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا مرتب شده‌اند با مجموعه کتابخانه تطبیق داده می شوند و شماره ثبت‌های مفقودی مشخص می‌شوند. سپس با اعمال کنترل های لازم و در صورت اطمینان از عدم وجود منابع، به عنوان منابع مفقودی شناخته می شوند. کتابدار آنها را در لیست‌های جداگانه‌ای

ثبت می‌‌کند. لیست‌ها به کتابخانه مرکزی دانشگاه ارسال می گردد تا شماره ثبت این منابع از نرم افزار خارج شود.

هدایا

      در این کتابخانه نیز همانند سایر کتابخانه ها، همواره افرادی برای اهدای کتاب و سایر منابع مراجعه می کنند. در اینگونه موارد کتابداران  قبل از قبول منابع اهدایی، به دقت آنها را مورد بررسی قرار داده و منابع مورد نیاز کتابخانه را جدا سازی و در چرخه فهرست‌نویسی قرار می دهند. در صورتی که منابع اهدایی مورد نیاز کتابخانه نباشد؛ به سایر کتابخانه‌هایی که آن موضوعات را پوشش می دهند فرستاده می شوند و یا به خود اهداکننده بازگشت می‌دهند. در برخی موارد نیز منابع اهدایی غیر قابل استفاده برای کتابخانه در محل میز رایگان قرار داده می شود و مراجعین به کتابخانه می توانند در صورت نیاز آنها را همراه  خود ببرند. 

 


تاریخ بروز رسانی:   29 فروردين 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >