معرفي كتابخانه

1397/6/27 0:0

تاريخچه كتابخانه: 

كتابخانه بيمارستان قلب بوشهر با 25 متر زير بنا از سال 1392 در بيمارستان تخصصي قلب ايجاد شد. ظرفيت سالن مطالعه اين كتابخانه 8 نفر مي باشد. اين كتابخانه نيازهاي  پزشكان، پرستاران و كارمندان همچنين دانشجويان را تامين مي كند. تعداد كتب فارسي 471 و كتب لاتين 120 عنوان در حوزه قلب مي باشد.

جامعه استفاده كننده كتابخانه:

كليه اعضا هيئت علمي، پزشكان، پرستاران، كارمندان و دانشجويان با عضويت در كتابخانه بيمارستان قلب مجاز به استفاده از كتابخانه مي باشند. به كليه اعضاي هيئت علمي، پزشكان 7 كتاب به مدت دو هفته، به دانشجويان، پرستاران و كارمندان  3 كتاب به مدت دو هفته كتاب امانت داده مي شود.

 


تاریخ بروز رسانی:   16 شهريور 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >